Головна | Реєстрація | Вхід | RSSНеділя, 16.06.2024, 08:42

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Наступність

У зв'язку з прийняттям Закону України від 06.07.2010 № 2442-VI «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», розробленням Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, постала проблема надання обов'язкової дошкільної освіти всім дітям, які досягли 5-річного віку. Для її розв'язання передбачається запровадження різних форм охоплення дітей дошкільною освітою, зокрема, через організацію груп повного або короткотривалого перебування у дошкільних навчальних закладах різних типів, форм власності, з різним режимом роботи, в тому числі сезонним, а також груп підготовки до школи при загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах, соціально-педагогічного патронату, тощо

Реформаційні процеси, що відбувають­ся у сучасному освітньому просторі, зумовлю­ють нагальність розв'язання комплексних со­ціально-педагогічних завдань, одним з яких є забезпечення наступності між суміжними лан­ками освіти. У відповідності з чинним законо­давством та нормативно-правовими докумен­тами саме наступність є однією з обов'язкових умов здійснення неперервності здобуття осві­ти, яка певною мірою має забезпечити єдність, взаємозв'язок та узгодженість мети, змісту, ме­тодів, форм навчання й виховання з урахуван­ням вікових особливостей дітей на суміжних щаблях освіти.

Реалізація принципу безперервності осві­ти має починатися з забезпечення наступнос­ті між першими її сходинками — дошкільною і початковою ланками. Забезпечення наступ­ності та взаємодії між дошкільною та почат­ковою освітою утворює простір для реалізації в педагогічному процесі дошкільного навчаль­ного закладу і початкової школи єдиної, дина­мічної та перспективної системи, спрямованої на розвиток, виховання і навчання старших до­шкільників і молодших школярів. Саме тому сучасні тенденції розвитку дошкільної і почат­кової ланок освіти мають багато спільного, зо­крема передбачають орієнтацію на особливості дитини, створення сприятливих умов для фор­мування у неї належної спрямованості, самосві­домості, позитивної самооцінки, самоповаги та шанобливого ставлення до тих, хто її оточує, конструктивних мотивів поведінки, нахилів, потреб характеру, пізнавальних, психічних про­цесів тощо.

У Базовому компоненті дошкільної освіти та Державному стандарті початкової загаль­ної освіти визнається пріоритетність компетентністного підходу до розв'язання  основних завдань дошкільної та початкової ланок освіти. Ці документи покликані забезпечити поетапне становлення дитячої особистості, її фізичний, пізнавальний, соціальний, естетичний розвиток, набуття нею певного практичного досвіду, необ­хідного для використання у майбутньому житті.

Сьогодні, коли в Україні відбувається глибинне реформування системи освіти важливе місце в цьому процесі посідає проблема наступності  і перспективності  між дошкільною та початковою освітою.

Вступ дитини до школи і все, що з ним пов’язано, здавна було предметом уваги педагогічної і громадської думки. Цю проблему висвітлювали в своїх працях Л.А.Каменський, К.Д.Ушинський,  С.Ф.Русова, А.С.Макаренко , П.П.Блонський та інші видатні педагоги. Багато уваги приділяв їй і О.В. Сухомлинський.

Є.І. Тихеєва вважала: старший ступінь дитячого садка – вже на третину школа, а молодший ступінь – на одну третину дитячий садок.

Зі вступом дитини до школи загострюється така характерологічна її особливість, як сенситивність, проявом якої є підвищена чутливість особистості до подій, що на неї впливають.

О.П.Усова стверджувала: головне завдання дошкільного закладу – всебічний розвиток дітей, спираючись на який учитель зможе краще розв’язувати поставлені перед ним завдання. Школа, на нашу думку має знати, що саме сформував дошкільний навчальний заклад у свідомості дітей, у їхній поведінці, й активно поставитися до цих досягнень, поводитися з досягненнями дошкільного дитинства, як із «коштовним матеріалом», «шукати і знаходити в них потрібне»

Ось з чого почали навчальний рік заклади освіти Костянтинівського територіального округу роботу з реалізації наступності – з укладання спільної угоди. ДНЗ «Теремок» та ліцей «Ерудит» – два скульптори, що працюють разом! З початку навчального року завідуюча ДНЗ та заступник директора ліцею затверджують на педагогічних радах закладах навчально-виховні програми з підготовки майбутніх першокласників. Запрошуємо вчителів, вузьких спеціалістів на теоретично-практичні семінари, круглі столи, відкриті мікрофони, обмін думками  з досвіду роботи. Влаштовуємо  спільні вистави дидактичних посібників, виготовлених учителями  та вихователями. Організовуємо виставки малюнків вихованців та учнів початкової школи, інших заходів що тісно пов’язані з виконанням програмових завдань.

Заздалегідь плануємо навчання та відпочинок вихованців старшої групи разом з учнями першого класу ліцею. Ознайомлюємо дітей з приміщенням ліцею, класом, дошкою пошани, де вміщені фотографії кращих учнів та видатних випускників ліцею, бібліотекою, фізкультурною залою, їдальнею.

Націлюємо дошкільнят та їхні родини на майбутнє шкільне життя, збільшення навантажень та відповідальності у першокласника.

Педагогічний колектив ДНЗ «Теремок» працює у тісній співпраці з вчителями ліцею «Ерудит» за наступними навчально-виховними Програмами: «Я у Світі», «Навчайко», «Впевнений старт».  Кожна з цих програм пов’язана задачами і завданнями з початковою ланкою ліцею «Ерудит». Педагогічний колектив працює майже протягом року, а з грудня місяця, щосуботи, вихованці ДНЗ відвідують заняття з підготовки до школи в стінах ліцею «Ерудит»

Велика увага педагогами та вчителями приділяється впровадженням інноваційних технологій в навчально – виховний процес, а саме: ретельно вивчається контингент дошкільників прилеглого  мікрорайону, проводяться компетентні бесіди, індивідуальні консультації з батьками дошкільників, звертається увага на охоплення малят дошкільною освітою. Майже 2 роки до ДНЗ «Теремок» запрошуються діти 5-річного віку на короткотривале перебування в ДНЗ, де їм надається можливість прийняття активної участі в навчально-виховному процесі. До цього контингенту ми відносимо дітей, які за вадами здоров'я або з інших родинних умов не мають можливості відвідувати ДНЗ. З 01 лютого їх навчання продовжується в ліцеї «Ерудит» в підготовчій групі. Це надає можливість батькам більш якісно підготувати майбутніх першокласників до шкільного життя та полегшити адаптаційний процес першокласника. Крім зазначених форм роботи ми активно співпрацюємо у творчому напрямку, а саме наші вихованці відвідують хореографічний гурток, бібліотеку ліцею та приймають активну участь у заходах навчальних закладів села Костянтинівка та району. З 2010 р. ми впроваджуємо англійську мову в навчально-виховний процес.

Свої чудові заняття з дошкільнятами проводе волонтер з Америки Лора Шаат. Батьки вихованців дуже задоволені цим нововведенням та щиро вдячні справжнім творчим здібностям вчителя, її методикою роботи з 6-річками та мають надію працювати з нею і надалі.

А які чудові пізнавально-розважальні заходи проводять педагоги ДНЗ з бібліотекарем ліцею. Це справжні свята книги, театралізовані казки та книжкові лікарні, які спонукають  майбутніх першокласників до активного шкільного життя, розкутості дій, зацікавленості в навчанні.

Дуже полюбляють і учні ліцею і дошкільнята відвідування уроків та занять в закладах освіти, а  також пишаються своїми образотворчими роботами, які виставляються на святах закладів та села Костянтинівка. До такої форми роботи залучаються не тільки діти та педагоги, а і родини дітей.

Результати спільної творчої співпраці педагогічних колективів висвітлюються на батьківських зборах засіданнях педагогічних рад закладів, постійно діючих семінарів практикумів, на яких батьки переконуються у професіональному підході до навчання та вихованні їхніх дітей та висловлюють впевненість в полегшенні переходу до нової степені життя їхньої малечі.

Суттєвим напрямком роботи дошкільного закладу і школи є просвіта батьків. Співпраця з родинами вихованців. Тому серед батьків неоднорозово проводяться анкетування «Які ви батьки?», «Морально – етичне виховання батьків у сім′ї» тощо, у куточку для батьків вивішується корисна інформація для батьків майбутніх першокласників, проводяться бесіди консультації щодо вольової, інтелектуальної готовності дитини до школи, на батьківські збори запрошуються вчителя початкових класів, на яких батьки мають можливість отримати корисні поради щодо підготовки дитини до школи. У 2011 році наш ДНЗ приймав участь у обласному конкурсі «Стежинки у Всесвіт», до уваги журі була запропонована інноваційна форма взаємодії з ліцеєм «Ерудит» пізнавально – розважальний захід «Жива газета», яка стала підсумком творчої співпраці дітей, педагогів та батьків села Костянтинівка і тому на наш погляд не даремно була визнана найкращою та зайняла перше місце в області серед ДНЗ.

З кожним роком ми намагаємося урізноманітнювати свої форми роботи. Проводимо нетрадиційні засідання педагогічних рад, майстер – класи і навіть вивчаємо англійську мову.

В кінці навчального року на засіданні педагогічних рад підводяться підсумки нашої творчої роботи, а вихованці старшої групи та батьки отримують табеля успіху, особисті характеристики про співпрацю з вихователями та відзнаку за активну участь у спілкуванні з ліцеєм «Ерудит». Це сприяє тісному взаємозв’язку родин майбутніх першокласників з першим вчителем їхніх малят та допомагає вчителю у визначенні відносин в колективі майбутніх першокласників, створенні справжнього сімейного затишку в класі.

Саме завдяки тісної взаємодії між педагогами початкової ланки та освітянами ліцею «Ерудит» і створюються найкращі умови для подолання переходу маленького дошкільника в доросле життя. Треба пам’ятати ми не можемо виховувати сучасних дітей старими методами. І це добре, що ми робимо кроки на зустріч один одному.

Хай буде світлою дорога майбутнього першокласника в доросле життя, а ми йому допоможемо.

"Гость"
16.06.2024
08:42
Гість, мы раді вас бачити. Будьласка зареєструйтесь або авторизуйтесь!
Друзі сайту
Календар
«  Червень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Музичний плеєр

ДНЗ "Теремок" © 2024